หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 21 34 27
2 004 โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 17 42 31
3 006 โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 34 95 60
4 007 โรงเรียนระยองปัญญานุกูล 29 66 48
5 008 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 32 103 61
6 009 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 45 104 73
7 010 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23 40 32
8 011 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 30 89 48
9 012 โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 30 87 52
10 014 โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล 33 90 58
11 015 โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 29 91 54
12 016 โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 16 22 20
13 017 โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 34 95 55
14 018 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท 0 0 0
15 019 โรงเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0 0 0
16 020 โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท 11 18 16
17 021 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 24 69 41
18 022 โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ 0 0 0
19 023 โรงเรียนศรีสังวาลย์ 20 42 30
20 024 โรงเรียนปัญญาวุฒิกร 8 21 14
21 025 โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 18 49 29
22 026 โรงเรียนธรรมิกวิทยา 0 0 0
23 027 โรงเรียนสอนคนตาบอด จ.ลพบุรี 10 27 18
24 028 โรงเรียนประชาบดี 20 61 28
รวม 484 1245 795
2040

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]