หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 บริเวณโรงจอดรถยนต์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนั่งกับพื้นด้วย
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 บริเวณโรงจอดรถยนต์ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป 1. รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น. 2. โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการนั่งกับพื้นด้วย
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 12.30-13.00 น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 ห้องประชุมวิทยบริการ (ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 13.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 12.30 - 13.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงอาหาร โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 อาคารโดม สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.00 - 09.00 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ห้องประชุมตระกูลโรจน์ (ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ) 17 พ.ย. 2558 09.00 น. เป็นต้นไป รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 - 09.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]