หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง E-Classroom รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น. ณ ลานโดม 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นายการุณย์ เหรียญบุบผา 0917791973
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง E-Classroom รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น. ณ ลานโดม 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นายการุณย์ เหรียญบุบผา 0917791973
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง ศูนย์อาเซียน รายงานตัว ภาคเช้าเวลา 8.00-8.30 น. ภาคบ่ายเวลา 12.00-12.30 น. ณ ลานโดม (โรงเรียนลำดับที่ 1-15 แข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 9.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 16-30 แข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 13.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 31-43 แข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 9.00 น. 14 พ.ย. 2558
15 พ.ย. 2558
ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางปราณี โสภณ 087-7635727
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง จริยศึกษา รายงานตัว ภาคเช้าเวลา 8.00-8.30 น. ภาคบ่ายเวลา 12.00-12.30 น. ณ ลานโดม (โรงเรียนลำดับที่ 1-15 แข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 9.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 16-30 แข่งขันวันที่ 14 พ.ย. 13.00 น. เป็นต้นไป ลำดับที่ 31-49 แข่งขันวันที่ 15 พ.ย. 9.00 น. 14 พ.ย. 2558
15 พ.ย. 2558
ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสุวพิศ ดีอยู่ 084-7619871
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อาคารเฉลิมขวัญ ชั้น 3 ห้อง ภาษาไทย รายงานตัวเวลา 8.00-8.30 น. ณ ลานโดม 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางรัชณี อินทนิล 089-0493537


ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]