หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพิศมัย จั่นเพชร 081-8777729
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพิศมัย จั่นเพชร 081-8777729
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพิศมัย จั่นเพชร 081-8777729
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพิศมัย จั่นเพชร 081-8777729
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00-11.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง เต้นหน้าอาคาร 2 15 พ.ย. 2558 9.00-11.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง โรงอาหาร 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวสมคิด เพียรธรรม 089-0825537
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง อาคาร 3 ห้อง ป.1 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง อาคาร 3 ห้อง ป.1 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวพรศิริ เพชรรัตน์ 081-8572503


ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]