หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านแหลม ลานเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง สนามฟุตบอล 15 พ.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวอาภาภรณ์ รักกสิกร 081-8575991
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง สนามข้างอาคาร 3 15 พ.ย. 2558 9.00 - 12.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นางสาวอาภาภรณ์ รักกสิกร 081-8575991
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดในกลาง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2558 9.00 - 16.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นายไพจิตร จำปาแก้ว 083-9634306
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดในกลาง อาคาร 2 ห้อง ป.4 15 พ.ย. 2558 9.00 - 16.00 ผู้ประสานงานห้องแข่งขัน นายไพจิตร จำปาแก้ว 083-9634306


ผู้ดูแลระบบ นายอรรถพล กาลนิล เบอร์โทรศัพท์ 0935800755 E-mail : attapon2002@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]