หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 1 ลานกิจกรรมปฐมวัย 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 ,ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น.
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 1 ลานกิจกรรมปฐมวัย 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-16 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 ,ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 17.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 2 อาคารเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 3 ห้องประชุมธงทอง 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น.
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 3 ห้องประชุมธงทอง 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 4 อาคารสำนึกรักบ้านเกิด 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น.
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 4 อาคารสำนึกรักบ้านเกิด 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 5 ลานกิจกรรมปฐมวัยชั้น 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น.
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง เวที 6 เวทีเล็กหน้าห้องวิชาการ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00 - 17.00 ลำดับที่ 1 - 16 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น. ลำดับที่ 17 - 32 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. และลำดับที่ 33 - 48 รายงานตัวเวลา 12.00 - 13.00 น.
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมและอาคารอนุบาล 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00 -
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคารหอประชุมและอาคารอนุบาล 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00 -Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]