หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง PEER 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 3/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง EP2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 6/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง EP1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง คณิตศาสตร์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 1 ห้อง สังคม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 2/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง การงาน 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 1/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 3/3 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 6/2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 1/2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 4/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 2/2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 5/2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารวิทยาคม (2 ชั้น) ชั้น 2 ห้อง 2/3 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น. วันที่ 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคาร 3 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 5/1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-24 รายงานตัว 08.00 น.- 09.00 น. / ลำดับที่ 25-48 iายงานตัว 12.00น. - 13.00 น.
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทางพระ อาคารประถมศึกษาสามัญ 014 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 18 ธ.ค.58 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 19 ธ.ค.58
22 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทางพระ อาคาร สปช.105/29 หลังที่ 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-48 รายงานตัว 07.00 - 8.30
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทางพระ ศาลาการเปรียญวัดทางพระ ชั้น 2 ห้อง ห้องโถง 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 18 ธ.ค.58 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 19 ธ.ค.58
24 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทางพระ ศาลาตรีมุขวัดทางพระ ชั้น 1 ห้อง บนศาลา 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 07.00 - 8.30
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคารซิวเนชั่นแนล ชั้น 1 ห้อง ประชุม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 18 ธ.ค.58 ลำดับที่ 1-24 เริ่มแข่งขัน 09.00-17.00 19 ธ.ค.58 ลำดับที่ 25-48 เริ่มแข่งขัน 09.00-17.00
26 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคารเอนกประสงค์ โรงอาหาร 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00-08.30
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดทางพระ อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง โถงอาคารเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 18 ธ.ค.58 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 07.00 - 8.30 ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 11.00-12.30 วันที่ 19 ธ.ค.58
28 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทางพระ โดมเอนกประสงค์หน้าเสาธง ชั้น 1 ห้อง ลานใต้โดม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 07.00 - 8.30
29 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารโดม (หน้าเสาธง) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.-09.00 น.
30 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อาคารโดม (หน้าเสาธง) 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-27 แช่งภาคเช้า เริ่มแข่ง09.00 น. ลำดับที่ 28-48 แข่งภาคบ่าย เริ่มแข่ง 13.00 น. รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที
31 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ศาลาเอนกประสงค์วัดสุวรรณราชหงษ์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 16

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 17 - 32

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00-08.30 18.ธ.ค.58 ลำดับที่ 1-16 แข่งเวลา 09.00-17.00 19 ธ.ค.58 ลำดับที่ 17-32 แข่งเวลา 09.00-17.00 20 ธ.ค.58 ลำดับที่ 33-48 แข่งเวลา 09.00-17.00
32 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ภาษาไทย 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 วันที่ 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 09.00-17.00 วันที่ 20 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 09.00-17.00
33 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 09.00-17.00 20 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 09.00-17.00
34 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00-08.30 18 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-24 เริ่มแข่งเวลา 09.00 -17.00 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 25-48 เริ่มแข่ง 09.00-17.00
35 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00-08.30 18 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 1-24 เริ่มเวลา 09.00-17.00 19 ธ.ค. 58 ลำดับที่ 25-48 เริ่มแข่งเวลา 09.00-17.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1211 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 129 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
40 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
41 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
42 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
43 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
44 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
45 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1212 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
46 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
47 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อาคารซิวเนชั่นแนล ชั้น 1 ห้อง ประชุม 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 รายงานตัว 08.00-08.30 ลำดับที่ 1-48 แข่งเวลา 09.00-17.00
48 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 112 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 18 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 1-12 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 13-24 รายงานตัว 12.00-13.00 น , 19 ธ.ค. 2558 ลำดับที่ 25-36 รายงานตัว 08.00-09.00 น./ลำดับที่ 37-48 รายงานตัว 12.00-13.00 น
49 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม ห้องโสตทัศนศึกษา 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-17.00 19ธค.58 ลำดับที่ 1-12 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 13-24 แข่งภาคบ่าย 20ธค.58 ลำดับที่ 25-36 แข่งภาคเช้า ลำดับที่ 37-48 แข่งภาคบ่าย รายตัวก่อนแข่ง 30 นาที เช้า เริ่มแข่ง 09.00 น. บ่ายเริ่มแข่ง 13.00 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]