หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00 ระยะเวลาในการแข่งขันอาจมีการ
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 45
09.00-15.00
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 113 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00
-
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 114 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00
-
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสระแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 115 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-15.00
-Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]