หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเอนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
เริ่ม 09.00 ลำดับที่ 1-24 แข่ง 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 25-48 แข่งเวลา 13.00-16.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเอนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
เริ่ม 09.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา ห้องประชุม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
5 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา โรงอาหาร 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
6 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -08.45 น.
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2558 09.00-12.00
-
9 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา โรงอาหาร 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
10 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดราชสกุณา ลานเอนกประสงค์ข้างโรงอาหาร 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-08.45 น.
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเรียนที่ 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
เริ่ม 09.00 ลำดับที่ 1-24 แข่ง 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 25-48 แข่งเวลา 13.00-16.00
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเรียนที่ 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 แข่ง 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 25-48 แข่งเวลา 13.00-16.00
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเรียนที่ 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-17.00 ลำดับที่ 1-24 แข่ง 09.00 - 12.00 ลำดับที่ 25-48 แข่งเวลา 13.00-16.00
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน โดมหน้าอาคารเรียน 1,2 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาที
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อาคารเอนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-11.00 รายงานตัวก่อนแข่ง 30 นาทีCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]