หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ป.1/1 ป.1/2 ป.1/3 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 - 08.45 น.
2 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน ป.3/1-ป.3/4 ป.4/1-ป.4/2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -08.45 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]