หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารหอประชุมอำเภอแสวงหา 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 1 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารโดมโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ห้อง อาคารโดม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารหอประชุมอำเภอแสวงหา 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 1 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารหอประชุมเทศบาลตำบลแสวงหา 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 2 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อาคารโดมโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ห้อง อาคารโดม 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00-09.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
09.00-12.00 รายงานตัวตั้งแต่ 08.00-09.00น.
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 1 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 1 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างอาคาร 2 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 - 12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. ณ จุดแข่งขัน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนประสิทธิวิทยา อาคารหอประชุมโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ห้อง อาคารหอประชุม 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.30 รายงานตัว 08.00-09.00 น
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนประสิทธิวิทยา อาคารโดม อบต.ห้วยไผ่ (โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ) ห้อง อาคารโดม อบต.ห้วยไผ่ (โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ) 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.30 รายงานตัว 08.00-09.00 น
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนประสิทธิวิทยา อาคารหอประชุมโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ ห้อง อาคารหอประชุมโรงเรียน 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00 น
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนประสิทธิวิทยา อาคารโดม อบต.ห้วยไผ่ (โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ) ห้อง อาคารโดม อบต.ห้วยไผ่ (โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ) 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-12.00 รายงานตัว 08.00-09.00 นCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]