หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง หอประชุม 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
08.00-16.00 ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง หอประชุม 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
08.00-16.00 ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อาคารโดม 20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อาคารโดม 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆCopyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]