หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
8.30-16.30 ลำดับที่ 1-24 แข่งภาคเช้า รายงานตัว 7.30น. ลำดับที่ 25-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว 12.00น.
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
8.30-16.30 ลำดับที่ 1-12 /ลำดับที่ 25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว 08.00 น. , ลำดับที่ 13-24 /ลำดับที่ 37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว 12.00 น.
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 24

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 25 - 48
08.30-16.30 ลำดับที่ 1-12 /ลำดับที่ 25-36 แข่งภาคเช้า รายงานตัว 8.00 น. , ลำดับที่ 13-24 /ลำดับที่ 37-48 แข่งภาคบ่าย รายงานตัว 12.00 น.
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อาคารอเนกประสงค์ และ ห้อง สังคมศึกษา อาคาร014 ชั้นบน 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 รายงานตัว 8.00-08.45 น.
5 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อาคารอเนกประสงค์ และ ห้อง สังคมศึกษา อาคาร014 ชั้นบน 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-15.00 รายงานตัว 8.00-08.45 น.Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]