หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นางสารี่ คงอ่อน 14.627077, 100.415362
2 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร  
3 หอประชุมอำเภอแสวงหา อำเภอแสวงหา นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์  
4 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา นายสามารถ คงสุข  
5 เทศบาลตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์  
6 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ นายสุรินทร์ หลาบขาว 14.585562,100.353211
7 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง นายไพบูลย์ ปรากฏผล  
8 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง อำเภอแสวงหา นายสมชัย ยิ้มช้อย  
9 โรงเรียนประสิทธิวิทยา อำเภอแสวงหา นายสามารถ คงสุข  
10 โรงเรียนวัดทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง นายวิชา จิตชื่น 14.675990,100.353697
11 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม อำเภอสามโก้ นางสารี่ คงอ่อน 14.561804,100.239793
12 โรงเรียนวัดน้ำอาบ อำเภอโพธิ์ทอง นายรุ่งโรจน์ โกสยะมาศ  
13 โรงเรียนวัดราชสกุณา อำเภอวิเศษชัยชาญ นายพงษ์ศักดิ์ ทองศักดิ์  
14 โรงเรียนวัดสระแก้ว อำเภอป่าโมก นายนิพนธ์ โห้งาม  
15 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ อำเภอโพธิ์ทอง นายมนู สุโธ 14.7342323,100.4093601
16 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อำเภอแสวงหา นายอรุณ เสนาะคำ  
17 โรงเรียนวัดไชโย อำเภอไชโย นายเฉลียว เงินดี  
18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นายวินัย ปานแดง  
19 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน อำเภอวิเศษชัยชาญ นายประจวบ อุ่นน้อย  
20 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นายสมหมาย เก่งการ 14.589395,100.456646
21 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง นายประจักษ์ เกษมสุข  
22 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา นายวิเชียร ลิ้มสมบูรณ์  
23 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อำเภอแสวงหา นายมงคล บกสกุล  


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]