หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.00-08.30
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.00-08.30
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.00-08.30
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.00-08.30
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 2 ต.ค. 2558 13.30-15.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 13.00-13.30
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 2 ต.ค. 2558 08.30-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.00-08.30
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 2 ต.ค. 2558 15.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 13.00-13.30
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 3 2 ต.ค. 2558 15.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 13.00-13.30
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 1 2 ต.ค. 2558 08.00-10.30
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย โดม 1 2 ต.ค. 2558 10.30-11.30
-
11 500 การประกวดกลองยาว ป.1-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม เล็ก 1 ต.ค. 2558 13.00-15.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 13.00-12.30
12 501 การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม 1 2 ต.ค. 2558 13.00-15.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 12.30-13.00


นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]