หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.5/7, ป.6/7 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.4/7, ป.4/8 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ป.3/8, ป.3/7, ป.5/6, ป.4/6 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 1 ห้อง ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/7 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 3 ห้อง ป.6/8 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารใหญ่ (สุริโยทัย) 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย โรงอาหารใหญ่ (สุริโยทัย) 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีเหลือง) ห้อง ม.2/1, ม.2/2 2 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย เฉลิมพระเกียรติ (สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ม.3/8 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม 1 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม 1 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดม 1 1 ต.ค. 2558 08.30-11.30
-


นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]