หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง 2/7 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00
-
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ (สีม่วง) ชั้น 2 ห้อง 2/7 1 ต.ค. 2558 12.30-15.30
-
3 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 1 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รอบเช้า โรงเรียนลำดับที่ 1-21 รอบบ่าย โรงเรียนลำดับที่ 22-42 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 รอบเช้า โรงเรียนลำดับที่ 43-64 รอบบ่าย โรงเรียนลำดับที่ 65-85
4 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 1 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป วันที่ 1 ตุลาคม 2558 รอบเช้า โรงเรียนลำดับที่ 1-24 รอบบ่าย โรงเรียนลำดับที่ 25-48 วันที่ 2 ตุลาคม 2558 รอบเช้า โรงเรียนลำดับที่ 49-70 รอบบ่าย โรงเรียนลำดับที่ 71-96
5 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย ห้อง ประชุมวาสุกรี 1 ต.ค. 2558 08.30 เป็นต้นไป
-


นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]