หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หอประชุม 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หอประชุม 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หอประชุม 1 ต.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
4 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หอประชุม 2 ต.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
5 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง) หอประชุม 2 ต.ค. 2558 09.00-16.30 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00


นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]