หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show 2015) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลานวัฒนธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00-10.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลานวัฒนธรรม 1 ต.ค. 2558 10.00-11.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ ลานวัฒนธรรม 1 ต.ค. 2558 09.00-12.00 ผู้เข้าแข่งขันรายงานตัว 08.30-09.00


นางกาญจนา พุตฉาย โทร 081-4025287 e-mail : kanjanaputchai@hotmail.com Id line : 0814025287
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]