เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
16 ก.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ลำดับที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 จังหวัดอ่างทอง
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:44 น.
*** แจ้งทุกโรงเรียนทราบ ***
ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการลงทะเบียนนักเรียน
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละรายการ
ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
*** หลังจากวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
จะทำการปิดระบบรับลงทะเบียน ***
วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม 2558 เวลา 14:11 น.
ศูนย์การจัดการแข่งขัน สมุทรปราการ เขต 1

วิทยาศาสตร์

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนสมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  395 0016 ต่อ 125 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02 383 0166 ต่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนวัดทรงธรรม
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  463 3345 ต่อ 122 กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษาฯ

การงานอาชีพ

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 02  710  2005 ต่อ 223 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

เทคโนโลยี 

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ.2558
เบอร์ติดต่อ : 087 589 5720 ครูณีรนุช , 095 954 5486 ครูสมพร

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ศูนย์จัดการแข่งขัน : โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง
กำหนดการแข่งขัน : วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

เบอร์ติดต่อ : 02  394 3916 ต่อ 466 ฝ่ายวิชาการ

วันอังคาร ที่ 01 กันยายน 2558 เวลา 16:24 น.
.: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.

รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => ตามกำหนดการของแต่ละศูนย์จัดการแข่งขัน
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => กันยายน - ตุลาคม 2558
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน 3 วัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป
โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => *** ก่อน 20 พฤศจิกายน 2558 ***
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  21-23 พฤศจิกายน 2558
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค =>  24-30 พฤศจิกายน 2558
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค =>  1-4 ธันวาคม 2558
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค =>  8 - 14 ธันวาคม 2558
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดอ่างทอง =>  17 - 19 ธันวาคม 2558

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 10:57 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม 2558 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ปฏิทินการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
การส่งเอกสาร ผลงานการประกวดโครงงานและผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ
คำอธิบายรายละเอียดในเกณฑ์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง
ลายสนามแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.
ประกาศการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 29
จำนวนทีม 315
จำนวนนักเรียน 907
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 434
จำนวนกรรมการ 27
ครู+นักเรียน 1,341
ครู+นักเรียน+กรรมการ 1,368
ประกาศผลแล้ว 109/129 (84.50%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 2
สัปดาห์นี้ 4
สัปดาห์ที่แล้ว 26
เดือนนี้ 75
เดือนที่แล้ว 54
ปีนี้ 75
ทั้งหมด 32,813