หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
2 044 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 131,132,133 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร วิทย์นิเวศ ห้อง 312,313,314,315 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร วิทย์นิเวศ ห้อง 312,313,314,315 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 124,125,126 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 124,125,126 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 122,123 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 122,123 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โรงฝึกพลศึกษา 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 134,135,136 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อาคาร ปัญญาชาญ ชั้น 3 ห้อง 134,135,136 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ลานประติมากรรม 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ลานประติมากรรม 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ลำดับที่ 1-51


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]