หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ประชุมไพบูลย์พูนผล 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง สมุด 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 25

20 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-17.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]