หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 238 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อาคารเรียนถาวร 216 ก. ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวในเวลา 7.00-8.00
2 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อาคารเรียนถาวร 216 ก. ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวในเวลา 7.00-8.00
3 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อาคารเรียนถาวร 216 ก. ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 15
09.00-12.00 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวในเวลา 7.00-8.00
4 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อาคารเรียนถาวร 216 ก. ชั้น 3 ห้อง ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,4 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 31
09.00-12.00 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวในเวลา 7.00-8.00
5 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง อาคารเรียนถาวร 216 ก. ชั้น 3 ห้อง ห้องโสตฯ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมรายงานตัวในเวลา 7.00-8.00
6 051 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการเกษตรกรรม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
7 059 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
8 075 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการเกษตรกรรม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคบ่ายขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.00
9 078 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง หอประชุมวิเศษไชยชาญ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
10 081 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคบ่ายขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.00
11 082 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการเกษตรกรรม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
12 083 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
13 085 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ห้องปฎิบัติการเกษตรกรรม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคบ่ายขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.00
14 086 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง หอประชุมวิเศษไชยชาญ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคเช้าขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 07.00-08.00
15 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ใต้ถุนอาคาร 2 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.40 รายการนี้แข่งขันภาคบ่ายขอให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัวตั้งแต่เวลา 11.00-12.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]