หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หอประชุม 18 ธ.ค. 2558 13.30-16.30 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงอาหาร 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงอาหาร 18 ธ.ค. 2558 13.30-16.30 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หอประชุม 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงอาหาร 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม หอประชุม 20 ธ.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม โรงอาหาร 20 ธ.ค. 2558 09.00 เป็นต้นไป ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ลานคนดีเวทีคนเก่ง(ด้านนอกอาคาร) 18 ธ.ค. 2558 13.00-16.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ลานคนดีเวทีคนเก่ง(ด้านนอกอาคาร) 18 ธ.ค. 2558 09.00-11.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
13 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
14 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก(นรสีห์วิทยาคาร) 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก(นรสีห์วิทยาคาร) 18 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดป่าโมก(นรสีห์วิทยาคาร) 20 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ลานคนดีเวทีคนเก่ง(ด้านนอกอาคาร) 19 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ลานคนดีเวทีคนเก่ง(ด้านนอกอาคาร) 20 ธ.ค. 2558 09.00-12.00 ให้มารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]