หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง หอประชุม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-16.00 ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง หอประชุม 17 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
8.00-16.00 ลงทะเบียนแข่งขันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น. - 15.00 น. โดยทุกทีมต้องส่งโปสเตอร์แสดงการออกแบบหุ่นยนต์ในวันลงทะเบียน หากไม่ส่งโปสเตอร์จะตัดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขันและครูผู้ควบคุมทีมรับฟังชี้แจงกติกาในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
3 627 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อาคารโดม 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ
4 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง อาคารโดม 17 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-16.00 ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมต้องส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ โดยส่ง นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิพาบุญกร วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ถ.เทศบาล10 อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 โดยยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ หากเกินกำหนดจะไม่รับพิจารณาไม่ว่ากรณีใดๆ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]