หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5)
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ 18 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 เริ่มรับรายงานตัว 07:00-08:00 น. ณ สนามการแข่งขัน สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 19 ธ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 51
09:00-10:30 เริ่มรับรายงานตัว 07:00-08:00 ณ สนามการแข่งขัน โรงเรียนสามโก้วิทยาคม
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา หอประชุมโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 18 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาเวลา 07.30-08.30 น.(กรุณามารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะหดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขั้น)
4 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา หอประชุมโรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 19 ธ.ค. 2558 09.00-15.00 รายงานตัว ณ หอประชุมโรงเรียนราชสถิตย์วิทยาเวลา 07.30-08.30 น.(กรุณามารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดมิฉนั้นจะหดสิทธิ์ในการเข้าแข่งขั้น)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]