หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง 2 เทศบาล 10 ต.ตลาดหลวง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 นายเกรียงศักดิ์ เทียมทิทาหุญกร   086-3771091
2 สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ 99 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 นางอารี พัชราภา   087-5319377
3 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 59/8 ม./ ต.บางเสด็จ องป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 นายนิลักษ์ คงสุขสวัสดิ์   089-7950766
4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1/ค ม.3 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130 นางสาวภคอร เฉลยจรรยา   087-4957146
5 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 3 ม.2 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140 นายจักรวาล นาคชุ่ม   081-1230454
6 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 101/2 ม.1 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 นายสุภรัฐ มั่นธรรม   082-7939351
7 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 70 ม.6 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110 นางนันทนา เรืองชัยวิริยะ   084-1140842
8 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 66 ม.3 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 นายกิตติศักดิ์ กลีบขยาย   086-7911013
9 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 15 ม.10 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160 นางอารี พัชราภา   087-5319377
10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 97/2 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000 นายจรัสเดช ชัชวาลย์   085-9495794
11 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 315 ม.7 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150 นางจุฬาลัย สระแก้ว   035-610960
12 โรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" 142 ม.6 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 นางสาวน้ำฝน ทองคำ   089-9056540
13 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 นายยอดยิ่ง ทองหล่อ,นางสาววณิชชากร จันทร์งาม   089-1099930,08990528
14 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 5 ม.5 ต.จำปาหล่อ อ.เมือง จ.อ่างทอง นางสาวปราณี พ่วงทองคำ   089-1705618

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]