ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 5  
7 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 7  
9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 11  
12 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 12  
14 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 52 เข้าร่วม 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน