ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 91 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 6  
7 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง 8  
9 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 10  
11 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 11  
12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 13  
14 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 14  
15 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 16  
17 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 18  
19 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 18  
20 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน