ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง 5  
6 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
17 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน