ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง 4  
5 โรงเรียนบูรณะศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7  
8 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7  
9 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 7  
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 10  
11 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 12  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 13  
14 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 14  
15 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 15  
16 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชวินิต มัธยม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน