ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.33 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 46.33 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43.67 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 24 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน