ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.16 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.16 เงิน 7  
8 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.66 เงิน 8  
9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 9  
10 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 9  
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.66 เงิน 11  
12 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.66 เงิน 11  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.16 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 15  
17 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.16 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.83 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.66 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
21 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
22 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
23 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน