ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.66 เงิน 4  
5 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.66 เงิน 4  
6 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.66 เงิน 4  
7 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.66 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.66 เงิน 7  
9 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 9  
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.66 เงิน 10  
11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 11  
13 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 13  
15 โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.66 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.66 เงิน 15  
17 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 17  
18 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.66 เงิน 18  
19 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 19  
20 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
22 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
23 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
24 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน