ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 4  
6 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.33 เงิน 6  
7 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.67 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.33 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน