ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 4  
6 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
14 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน