ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.3 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.3 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 59.3 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 59 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 58.6 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน