ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 9  
10 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 12  
13 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 13  
14 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
16 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
18 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน