ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.67 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84.33 ทอง 5  
6 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 7  
10 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.67 ทอง 7  
11 โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.67 ทอง 12  
13 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 13  
14 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง 13  
15 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง 15  
16 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 16  
17 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 17  
18 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 18  
19 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
20 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
21 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
22 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน