ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดรางบัว สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนภาษานุสรณ์บางแค สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
9 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
10 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน