ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนนาหลวง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 6  
8 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78.33 เงิน 10  
12 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 13  
14 โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76.33 เงิน 14  
15 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 15  
16 โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 15  
17 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.67 เงิน 15  
18 โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน 18  
19 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 19  
20 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.33 เงิน 20  
21 โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.33 เงิน 21  
22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 22  
23 โรงเรียนฐานปัญญา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71.33 เงิน 23  
24 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.67 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
27 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
28 โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน