ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 2
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมหรรณพาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69.33 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนปัญญาวรคุณ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดราชโอรส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 39.67 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดอินทาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 33 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดราชาธิวาส สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 25 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกสิณธร อาคาเดมี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
14 โรงเรียนศึกษานารี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
15 โรงเรียนสตรีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
16 โรงเรียนโยธินบูรณะ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน