ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 9  
10 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63.33 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.67 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60.67 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 60 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 57 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 19  
20 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 47.67 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 0 เข้าร่วม  
23 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
24 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน