ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 8  
9 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 10  
11 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 11  
12 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 12  
13 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 13  
14 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 14  
15 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 15  
16 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 17  
18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน 17  
19 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 21  
23 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 63 ทองแดง 24  
26 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 26  
28 โรงเรียนสีตบุตรบำรุง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
29 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน