ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดราชบพิธ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 84 ทอง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79 เงิน 7  
8 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 9  
10 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 76 เงิน 10  
11 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 11  
12 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 12  
13 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73 เงิน 13  
14 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 14  
15 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน