ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 97.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 73.05 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.09 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.97 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.35 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 54.01 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 51.83 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50.81 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 47.21 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43.41 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43.21 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน