ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 80.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 51.27 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 50.2 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 43.91 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 42.92 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
11 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
12 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
13 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 40 เข้าร่วม 8  
14 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน