ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 88.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชินี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.67 เงิน 7  
8 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70.33 เงิน 8  
9 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแจงร้อนวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  
15 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน