ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบวรมงคล สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 75 เงิน 8  
11 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 74 เงิน 11  
12 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 72 เงิน 12  
13 โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 55 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน