ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1
ระหว่าง วันที่ 2-16 เดือน พฤศจิกายน 2558

กลุ่ม : กรุงเทพมหานคร 1 โซนที่ 1
DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 81.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 69 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนวัดสระเกศ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68.67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67.33 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 67 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 66.33 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65.33 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 65 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนทวีธาภิเศก สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดพุทธบูชา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.67 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64.33 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนราชวินิต สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 64 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนสวนอนันต์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62.67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 62 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนมักกะสันพิทยา สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 61.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 58 เข้าร่วม 20  
21 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56.33 เข้าร่วม 21  
22 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) 51 เข้าร่วม 23  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน